vrijdag 4 mei 2012

Estar tan solo como la una


Deze Spaanse uitdrukking wordt gebruikt alsmen zich buitengesloten voelt door een bepaalde gemeenschap.

Het valt vaak tegen om als buitenstaander opgenomen te worden in de Spaanse gemeenschap. Spanjaarden zijn vriendelijk, open en altijd bereid om te helpen, maar dat wil niet zeggen dat je als buitenlander makkelijk wordt geaccepteerd als een waardige deelnemer van de Spaanse maatschappij.

Vriendenkringen zijn erg gesloten omdat ze meestal uit familie of vriendschappen bestaan die afgesloten zijn in de jongeren jaren of tijdens de studietijd. Het delen van een gemeenschappelijk verleden en referenties schept zeker een band in Spanje. Als men zich in Spanje wil vestigen is het naast het leren van de taal van groot belang om je te verdiepen in de Spaanse cultuur, al is dit geen garantie om opgenomen te worden in de Spaanse gemeenschap.Esta expresión española se utiliza cuando alguien se siente solo por estar excluido de una comunidad.

Para los extranjeros en ocasiones es muy difícil llegar a formar parte de la sociedad española.
Los españoles son amables y abiertos y siempre están dispuestos a ayudar si bien esto no quiere decir que acepten a los forasteros como dignos participantes de la comunidad.

Los grupos de amigos son bastantes cerrados ya que están compuestos por miembros de la familia o amistades que surgieron en la infancia o durante la época de estudios. Es imprescindible compartir un pasado y unas referencias comunes si se quiere llegar a tener una verdadera amistad.
Quien quiera establecerse en España no sólo tiene que aprender la lengua sino también profundizar en la cultura española, esto no es garantía ninguna para llegar a ser incluido en la sociedad española.estar = zijn (zich bevinden)
tan... como = zo... als
solo = eenzaam
la una = 1 uur

Powered bij Español Universal Spaans in Haarlem, Stoomcursus Spaans, Privélessen Spaans, Groepslessen Spaans