maandag 28 september 2009

Mi casa es tu casa


Deze uitspraak hoor je veelal in Spanje als je mensen al niet te lang kent. Daarmee drukken de Spanjaarden uit dat ze je mogen en daarom bieden ze je niet letterlijk hun huis aan maar hun vriendschap, je kunt op ze rekenen vanaf dat moment!

Esta expresión se oye a menudo en España cuando se acaba de conocer a alguien. Por medio de esta frase los españoles expresan que les caes bien y por ello te ofrecen su casa que simbolizada su amistad, a partir de ese momento puedes contar con ellos.

mi = mijn
(la) casa = het huis
es = is
tu = jouw

SER
soy = ik ben
eres = jij bent
es = hij,zij is
somos = wij zijn
sois = jullie zijn
son = zij zijn
Powered bij Español Universal Spaans op maat, Spaans voor bedrijven, Spaans voor kinderen