zondag 15 november 2009

Mas vale tarde que nunca

Punctualiteit is niet een van de beste eigenschappen van de Spanjaarden, al moet je natuurlijk niet generaliseren want er zijn Spanjaarden van allerlei soorten en maten. In Spanje is een teken van beleefdheid om de andere persoon een paar minuten te gunnen om bij een afspraak (bijna) op tijd te kunnen komen.

La puntualidad no es una de las mejores características de los españoles, si bien no es bueno generalizar ya que hay todo tipo de españoles. En España es una muestra de cortesía el conceder unos minutos a la otra persona para que (casi) pueda llegar a tiempo a una cita.

mas = meer
vale = waard zijn
tarde = laat
que = dan
nunca = nooit

Powered bij Español Universal Spaans op maat, Spaans voor bedrijven, Spaans voor kinderen

Geen opmerkingen:

Een reactie posten